Baggrund og formål

Formålet med ”Hej skal vi tumle?” er at inspirere dagplejere og vuggestuer i hele Danmark, til en hverdag med fokus på stimulering af motorikken gennem leg og bevægelse. Med kampagnen ønsker vi netop at skabe opmærksomhed omkring sammenhængen mellem motorik, indlæring og ulykker blandt børn. Hvert år kommer næsten 50.000 børn under 9 år på skadestuen, fordi de er faldet og er kommet til skade. Det betyder dog ikke, at børn skal pakkes ind i vat, de skal nemlig ud og bevæge sig. Vores erfaring er, at hvis børn er gode til at klatre, balancere, hoppe, kaste og gribe, så har de også bedre værktøjer til at undgå de alvorlige ulykker i deres hverdag.

Danske børn døjer med motorikken

Ifølge undersøgelser har en stor andel af danske børn mærkbare motoriske vanskeligheder, når de starter i indskolingen. Tal fra Statens Institut for Folkesundheds database Børns Sundhed viser, at antallet af førskolebørn med motoriske udfordringer er steget fra 25,9 procent i 2010 til 31,4 procent i 2014. Hele 9,8 % har deciderede motoriske vanskeligheder, hvor basale motoriske kompetencer såsom at mestre forskellige gangarter, balanceevne og hånd-øje koordination, ikke er udviklet tilsvarende børnenes alder. Samtidig viser undersøgelser, at børn med motoriske vanskeligheder ofte er mindre fysisk aktive end deres jævnaldrende uden motoriske vanskeligheder. Derfor ønsker Børneulykkesfonden, DGI, FOA og bObles at gøre fysisk leg og bevægelse lettilgængeligt for børn, dagplejere og pædagoger og derved understøtte en udvikling, hvor glæden ved bevægelse smitter af i børnenes hverdag og generelt skaber gode bevægelses- og aktivitetsvaner.

Fysisk aktivitet smitter af på barnets trivsel

Undersøgelser har dokumenteret, at der en sammenhæng mellem børns trivsel og graden af fysisk aktivitet, der udøves af barnet. Barnets motoriske kompentencer påvirker simpelthen udviklingen af andre færdigheder herunder de kognitive, følelsesmæssige og sociale færdigheder. Det viser sig faktisk, at aktive børn har et godt socialt netværk, føler sig mindre trætte og ensomme, de er bedre til at koncentrere sig og de har ofte mere selvtillid og lettere ved at få at venner end inaktive børn. Ligeledes er det dokumenteret at børn, der efterlever Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet, forebygger livsstils og folkesygdomme herunder overvægt.

I januar 2016 udgav Sundhedsstyrelsen en publikation vedrørende motorik, fysisk aktivitet og stillesiddende tid hos 0-6-årige. Heri konkluderes det, at bevægelse styrker barnets motoriske udvikling, og at gode motoriske kompetencer har betydning for barnets selvfølelse og for barnets deltagelse i sociale sammenhænge.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn i alderen 0-4 år får mulighed for at bevæge sig så meget som muligt i dagligdagen, fordi bevægelse styrker deres motoriske udvikling. Børn bruger kroppen til at udforske omgivelserne med, til at skabe kontakt til andre og til at lære deres egen krop at kende.