Samarbejdspartnere

Det er Børneulykkesfonden, DGI, FOA og bObles der star bag kampagnen "Hej skal vi tumle?" og i fællesskab har parterne sammensat et grundkoncept, som alle dagplejere og vuggestuer kan tilmelde sig for et mindre beløb. Det gør det derfor nemt for kommuner at sætte fokus på motorisk udvikling, leg og bevægelse i dagplejere og vuggestuer.

Børneulykkesfonden

Børneulykkesfonden er en non-profit organisation, der har til formål at sikre børns sikkerhed og nedbringe antallet af børneulykker gennem forebyggelse. Børneulykkesfondens ambition er at skabe en mere sikker fremtid for danske børn, bade i og uden for hjemmet, med udgangspunkt i leg, der kan forbedre børns motorik og dermed også mindske antallet af alvorlige ulykker.

DGI

DGI arbejder målrettet for at styrke motion og breddeidræt i Danmark. Sammen med de lokale idrætsforeninger udvikler DGI koncepter og aktiviteter, der tager udgangspunkt i dine behov og muligheder. DGI tror på glæden ved idræt og på styrken i foreningsfællesskabet. DGI er Danmarks næststørste idrætsorganisation med flere end 1,5 millioner medlemmer. Aktiviteterne spænder over mange forskellige idrætsgrene. Fra street soccer til svømning, fra håndbold til fitness og løb. DGI hjælper flere end 6.300 foreninger og 100.000 frivillige med at gøre en forskel. For samfundet. For idrætten. For dig.

bObles

bObles har siden 2016 udviklet legetemaet til "Hej skal vi tumle?". Til "Hej skal vi tumle?" 2019 har bObles designet Sansekanterne, som børnene kan gå på, balancere med, mixe og matche, alt imens balancen og motorikken bliver stimuleret og udfordret.

bObles designer multifunktionelle tumlemøbler, der opfordrer til kreativ, motorisk leg og bevægelse. Alle bObles tumlemøbler er udført i former og farver, som er sanselige for børn, og designet har et enkelt udtryk, der passer ind i det moderne hjem.

FOA

FOA er Danmarks tredjestørste fagforbund - med ca. 186.000 medlemmer fordelt på 39 afdelinger. Størstedelen er ansat i kommuner og regioner og en mindre del er privat ansatte. FOAs medlemmer leverer offentlig service blandt andet ved at passe børn, pleje patienter på hospitaler og plejehjem, slukke brande, yde hjælp og service til ældre og handicappede, køre busser, gøre rent og lave mad på sygehuse, skoler og kaserner, vedligeholde bygninger.

Louise Hærvig

Louise Hærvig er uddannet fysioterapeut og ansat i Børneterapien i Gentofte Kommune. Ved siden af sit faste job har Louise etableret sit eget firma Børneriet. Børneriet's kerneydelse og beskæftigelse omhandler udelukkende vigtigheden og tiltag omkring barnets sansemotoriske udvikling.

Børneriet har haft et mangeårigt samarbejde med bObles, og har de sidste 4 år indgået i Børneulykkesfondens kampagne "Hej skal vi tumle?". Dette med henblik på at udvikle, beskrive og fokusere på legens mange muligheder men mest af alt vigtigheden i barnets sansemotoriske udvikling.